Nevrosarkoidose - diagnosekriterier

 • Sikker nevrosarkoidose:
  • typisk klinikk
  • positiv histologi fra nervesystemet
 • Sannsynlig nevrosarkoidose:
  • typisk klinikk
  • holdepunkter for CNS inflammasjon (høyt CSF protein og/eller høyt celletall, oligoklonale bånd, typiske MR funn)
  • holdepunkter for systemisk sarkoidose
   • positiv histologi (inkl Kveim test), eller
   • minst to indirekte indikasjoner (Gallium scintigrafi, CT/rtg thoraks, eller høyt serum angiotensin converting enzyme -ACE)

Les mer om nevrosarkoidose

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.