Diabetes mellitus

Kriteriene for diabetes er oppfylt hvis pasienten har symptomer på hyperglykemi og fastende glukose > 7.0 mmol/L, eller HbA1c > 6.5%, eller tilfeldig glukose > 11.1 mmol/L.

Sykdommener er dårlig regulert hvis HbA1c > 7%


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.