Alemtuzumab - stoffskifteproblemer

Kort om

I forbindelse med Lemtrada behandling, skal tyroideaprøver (TSH) tas hver måned tom 48 måned etter siste behandlingssyklus.

> 40% får stoffskifteproblemer. Hypertyreose er vanligere enn hypotyreose. Dette kan opptre lenge etter Lemtradainfusjonene er gitt, men oftest innen 2 år etter siste infusjon1

 Ved patologiske tyroideaprøver (TSH)

  • Suppler med følgende blodprøver: Fritt T4, Fritt T3, TRAS, Anti-TPO. Høy TRAS tyder på Graves sykdom. Høy anti-TPO – autoimmun tyreoiditt.
  • Henvis til en snarlig vurdering hos endokrinolog og gjerne ta telefonisk kontakt for drøfting i forkant.

Det kan bli aktuelt med UL og evt tyreoidea scintigrafi om normale antistoffer.

Behandling

Ved hypertyreose 

Ved hypertyreose er det flere behandlingsmuligheter (rangert):

1)   Tyreostatika (Neo-Mercazole eller Propyltiouracil)

2)   Radiojod behandling

3)   Tyreoektomi

 Vær obs på følgesykdommer ved hypertyreose som hjertesvikt, depresjon og øyesykdom. Det kan være aktuelt med symptomatisk behandling – for eksempel betablokker, spesielt de første ukene.

Tyreostatika dosering ved hypertyreose (rangert):

1)   Neo-Mercazole (Karbimazol) 5 mg. Vanlig startdose er 20–30 mg/døgn.

2)   Propyltiouracil 100 mg. Startdose 300–600 mg/døgn

Høy startdose – rask senkning av dosen – nøye oppfølgning av medisineffekt. Klinisk effekt i løpet av 2 - 4 uker.

Ved hissig Graves sykdom beholdes ofte noe høyere tyreostatikadose, og med Levaxin i tillegg.

 Ved hypotyreose

Da hypotyreosen fanges opp raskt, kan man vanligvis starte rett på forventet dose Levaxin, uten opptrapping av dosen.

Dosering ved hypotyreose:

Levaxin (levotyroksin)

Voksne 1,6 – 1,8 ug/kg/d (50 kg = 90 ug/d)

Eldre 1,0 ug/kg/d

Kilder

Referanser

  1. Tuohy O, Costelloe L, Hill-Cawthorne G, Bjornson I, Harding K, Robertson N, May K, Button T, Azzopardi L, Kousin-Ezewu O, Fahey MT, Jones J, Compston DA, Coles A. Alemtuzumab treatment of multiple sclerosis: long-term safety and efficacy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Feb;86(2):208-15 2015. pmid:24849515PubMed

Fagmedarbeidere

  • Ingrid Norheim, spesialist i endokrinologi
  • Åslaug Rudjord Lorentzen, lege i spesialisering nevrologi, PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi,

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.