Plasmautskiftning (PE)

Kort om

Plasmaferese brukes ofte synonymt med plasmautskiftning. Det innebærer at man fjerner plasma, og substituerer med en annen løsning, vanligvis albumin. Hensikten med plasmaferese er å fjerne sirkulerende autoantistoffer og/eller immunkomplekser som skader eget vev. Effekten kommer raskt (ila få dager) og varer 4-6 uker.

Kontraindikasjoner

 • Ustabil kardiovaskulær tilstand
 • Autonom dysfunksjon
 • Bør unngås hos barn

Praktiske forhold

 • Kontakt lege ved dialyseavdelingen og meld behovet
 • Vanlig protokoll:
  • skift ut 50 ml/kg kroppsvekt (vanligvis 2-3 L/døgn), vanligvis 5-6 dager (påfølgende eller annenhver dag)
  • plasma erstattes med albumin 4% i elektrolyttblanding
 • Henvis til anestesiavd for anlegging av dialysekateter i stor vene
 • Kontroller nyrefunksjon før behandling

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Christian Vedeler, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.