MS attakkbehandling

MS attakk: En episode med symptomer og utfall fra CNS som varer over 24 timer i fravær av feber eller infeksjon

Steroider

Medrol ved MS - pasientinformasjon

Behandling med steroider innen 1-2 uker etter debut av attakk kan gi raskere bedring på kort sikt, men gir ikke mer fullstendig remisjon eller redusert risiko for nye attakker senere.

 • Flg har lik effekt1-3:
  • Høydose methylprednisolon intravenøst 1000 mg daglig i 3-5 dager (Solu-Medrol® (H02A B04)). 1000 mg metylprednisolon blandes i 100-250 ml natriumklorid 9mg/ml. Minimum infusjonstid er 15-20 minutter.
  • Høydose methylprednisolon peroralt 1000 mg daglig i 3-5 dager (Medrol® (H02A B04)) (10 tbl. a 100 mg. Registreringsfritak) Se Pasientinfo høydose steroider
 • Kontraindikasjoner: Graviditet, alvorlig hypertensjon, alvorlig hjerte/kar-sykdom, pågående infeksjon, tidligere tuberkulose
 • Bivirkninger: Dyspepsi, psykiske plager med oppstemthet og søvnproblemer, metallsmak i munnen, hodepine, blodsukker stigning, flushing og ankelødemer
 • Forebygg ulcus med protonpumpehemmer (feks Lanzo® (lansoprazol (A02B C03)) 15-30mg X 1, eller Losec (omeprazol (A02B C01)) 20mg X1) eller H2blokker (feks Zantac® (ranitidin (A02B A02)) 150 mg X 2).
 • Ved søvnløshet: (Zopiklon® (N05C F01)) 5 mg vesp
 • Prednisolonhale: Pasienter som tidligere har erfart raskt tilbakefall av symptomer etter seponering kan vurderes for peroral nedtrapping med metylprednisolon eller (Prednisolon® (H02A B06)) tabletter, start 60 mg x1. Effekten av dette er usikker.
 • Hvis manglende eller forbigående effekt: Vurder ny behandling med intravenøs infusjon med metylprednisolon etter 2-3 uker, evt plasmaferese.
 • Akutt NMO forverring: Ved manglende respons på steroider etter 5 dager, eller kun delvis respons ila 7-10 dager anbefales plasmaferese.

Plasmautskiftning

Noen attakker kan være alvorlig invalidiserende med manglende respons på metylprednisolon. Det er data som indikerer at plasmaferese kan ha effekt ved mangelfull respons på steroider hos pas med minmal eller ingen funksjonssvikt før aktuelle attakk. Mer om plasmaferese behandling

Pasientinformasjon

 

Referanser

 1. Burton JM, O'Connor PW, Hohol M, Beyene J. Oral versus intravenous steroids for treatment of relapses in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD006921. doi: 10.1002/14651858.CD006921.pub3. Review.PMID: 23235634 PubMed
 2. Le Page E, Veillard D, Laplaud DA, Hamonic S, Wardi R, Lebrun C, Zagnoli F, Wiertlewski S, Deburghgraeve V, Coustans M, Edan G; COPOUSEP investigators; West Network for Excellence in Neuroscience. Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP): a randomised, controlled, double-blind, non-inferiority trial. Lancet. 2015 Sep 5;386(9997):974-81 . pmid:26135706 PubMed
 3. Lattanzi S, Cagnetti C, Danni M, Provinciali L, Silvestrini M. Oral and intravenous steroids for multiple sclerosis relapse: a systematic review and meta-analysis.J Neurol. 2017 Aug;264(8):1697-1704. Review.PMID: 28492970 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Kjell Morten Myhr, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.