Intravenøs immunglobulin (IVIG)

Se oversiktsartikkel (2016)1

Kort om

Intravenøs immunglobulin (IVIG) er behandling med høyrenset IgG fremstilt fra plasma fra flere tusen blodgivere. Preparatet brukes som lavdoseterapi dvs 300-500 mg/kg, til pasienter med immunsvikt. I høye doser, dvs 1-2 g/kg, har det antiinflammatorisk effekt. Effekten kommer ofte ila av et par dager - opptil et par uker, og varer i 4-6 uker.

Kontraindikasjoner

 • IgA mangel
 • Allergi mot IVIG

Preparater og dosering

Prepararatet Kiovig® og Panzyga® har konsentrasjon 100mg/ml og Octagam® 50mg/ml og 100 mg/ml.

 • Vanlig initial dose er 2g/kg fordelt over 5 dager (kan også gis over 2 dager)
  • Regneeksempel for Kiovig® (100mg/ml) Panzyga® (100mg/ml) og Octagam® (100 mg/ml)
   • Pasienten veier 60 kg, totaldose Kiovig® eller Octagam® (100 mg/ml) blir 120 g dvs 120000/100 = 1200 ml, tilnærmes til 250 ml per dag i 5 dager eller 600 ml per dag i 2 dager
  • Regneeksempel for Octagam® (50 mg/ml):
   • Pasienten veier 60 kg, totaldose Octagam® (50mg/ml) blir 120 g dvs 120000/50 = 2400 ml, tilnærmes til 500 ml per dag i 5 dager eller 1200 ml per dag i 2 dager
 • Vedlikeholdsbehandling: Gjentatte kurer kan være aktuelt ved kroniske tilstander, feks CIDP og MMN. Dose og doseringsintervall avhenger av respons, og praksis varierer. En nylig foreslått algoritme2 går ut på å individualisere behandlingen ved å vurdere effekt av første kur etter 3 uker, hvis suboptimal respons gis ny kur (2g/kg) 6 uker etter den første (svarer til 2 halveringstider for IVIG), deretter ny vurdering etter 3 uker. Hvis ingen effekt etter andre kur avsluttes behandlingen (nonresponder). Respondere følges med kontroller, og tredje behandling gis ved økende symptomer/tilbakefall for å bestemme fremtidige doseringsintervaller. Dosen reduseres så med 20% per kur inntil tilbakefall for å bestemme dose.

Rekvirering og prøver

 • Kiovig®, Panzyga®, eller Octagam® bestilles fra blodbanken på remisse for blodprodukter (bestill hele kuren).
 • Rekvirer flg blodprøver før kur: IgG, IgM, IgA, kreatinin.
 • Pasienter med IgA mangel har ofte anti-IgA og er dermed disponert for anafylaktisk reaksjon. Det er imidlertid en svært sjelden tilstand (1-2/1000 av skandinavere), og hvis det av medisinske hensyn er viktig å starte behandlingen før man har IgA svar, er det forsvarlig.
 • Ikke nødvendig å rekvirere IgA flere ganger hvis pasienten skal ha repeterte kurer.

Infusjonsplan

Se sykepleierprosedyre i NevroNEL. Infunderes langsomt i begynnelsen for å unngå komplikasjoner. 

Se her for Panzyga® infusjonsanbefaling
Hastighet ved dose Kiovig 100 mg/ml: 

 • 0,5 ml/kg pr time i 30 minutter
 • 1,0 ml/kg pr time i minst 5 minutter
 • 2,0 ml/kg pr time i minst 5 minutter
 • 4,0 ml/kg pr time i 5-10 minutter
 • 6,0 ml/kg pr time i resten av infusjonen

Overvåke mtp blodtrykksfall, anafylaktisk reaksjon og andre bivirkninger (se under)

Bivirkninger

 • Hyppige: frysninger, hodepine (kan komme flere dager etter avsluttet kur), feber og kvalme
 • Alvorlig hodepine og aseptisk meningitt
 • Mindre hyppige: mild hypo-/hypertensjon, hjertebank, brekninger, kaldsvette, kløe, rødme, kortpustenhet, tørrhoste, kuldefølelse. Alvorlig: nyresvikt
 • Alvorlig hudreaksjon (særlig menn med immunmediaert nevropati)1
 • Hemolytisk anemi. Ofte selvbegrensende, men kan være av klinisk betydning. Hyppige Hb målinger anbefales hos pasienter som får høye doser3.

 • Leukopeni og trombocyttopeni. Pasienter med lave verdier på forhånd bør monitoreres4

Subcutan administrering

IG kan også gies subcutant (SCIG), særlig aktuelt som hjemmebehandling ved kroniske tilstander som feks CIDP5.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Christian Vedeler, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

Referanser

 1. Hurelbrink CB, Spies JM, Yiannikas C. Significant dermatological side effects of intravenous immunoglobulin. J Clin Neurosci 2013. pmid:23659929 PubMed
 2. J Peripher Nerv Syst. . A proposed dosing algorithm for the individualized dosing of human immunoglobulin in chronic inflammatory neuropathies. J Peripher Nerv Syst. 2016. pmid:26757367 PubMed
 3. International Journal of Clinical Transfusion Medicine Intravenous immunoglobulin-associated hemolysis: risk factors, challenges, and solutions Muhajir Mohamed nevro.legehandboka.no
 4. Totzeck A, Stettner M, Hagenacker T.. Early platelet and leukocyte decline in patients with neuroinflammatory disorders after intravenous immunoglobulins. Eur J Neurol. 2017; Apr;24(4): 638-644. pmid: 28224702 PubMed
 5. Živković S.. Intravenous immunoglobulin in the treatment of neurologic disorders.. Acta Neurol Scand 2015. pmid:25997034 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.