Akuttveileder 2016 - til printing

Logo

For å få et hefte i samme størrelse som ferdig printet akuttveileder anbefales følgende framgangsmåte:

  1. åpne Pdf filen
  2. trykk på print/skriv ut
  3. velg "hefteutskrift" enten på meny "sideskalering" eller under "egenskaper"
  4. velg "utskrift på begge sider"
  5. skriv ut
  6. brett på midten

Hele akutt veileder


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.