Om NEL - Nevrologisk prosedyrer

Redaktører: Unn Ljøstad, Åse Mygland

Redaksjonskomité: Guttorm Eldøen, Ragnar Solhoff

Legeforeningens kvalitetssikringsfond har gitt etableringsstøtte